Test és Tudomány: A Semmelweis Egyetem rejtett preparátumai

A Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének Anatómiai Múzeuma főként orvostanhallgatók körében ismert, pedig nemcsak az oktatás és a tudomány szempontjából érdekes, hanem történelmileg is fontos kordokumentumok gyűjteménye. A múzeumnak otthont adó intézet 1769/70-ben a nagyszombati trinitárius kolostorból indult, majd Budát és több pesti helyszínt is megjárva költözött a mai helyére, a Tűzoltó utcába. Két világháborút is túlélt, 1944 telén szétfagyott a vízvezeték az épületben, és van még ma is az intézetben olyan szekrény, amelyen látszanak a háborús megpörkölődés nyomai – ezek pedig a preparátumokat is megviselték.